Logo

De pluimveeproductiekolom

Van opfokkuiken tot ééndagskuiken

De keten in kaart

De productiekolom voor pluimveevlees begint bij de fokkerij. Op gebied van genetica zijn in de vleespluimveemarkt wereldwijd (nog) drie grote spelers actief. Deze fokbedrijven leveren ééndagskuikens voor de opfok van ouderdieren aan opfokbedrijven. Op een opfokbedrijf worden hanen en hennen gescheiden groot gebracht tot de leeftijd van zo’n 20 weken. Vervolgens gaan deze ouderdieren naar vermeerderingsbedrijven waar de dieren geslachtsrijp worden en broedeieren gaan produceren.

Vermeerderaars produceren broedeieren en leveren deze broedeieren aan de broederij. In de broederij worden deze eieren tot 18-daagse eieren voorgebroed, of in 21 dagen uitgebroed tot ééndagskuikens om vervolgens te worden geleverd aan vleeskuikenbedrijven.

Op vleeskuikenbedrijven groeien de ééndagskuikens op tot een slachtrijpe kip. Vervolgens worden ze getransporteerd naar de slachterij en daar worden ze verwerkt tot kipproducten.

Via de retail, handel of restaurants komen de lekkere en veelzijdige kipproducten tot bij de consument.

In de keten werken wij intensief samen met de andere broederijen binnen de Yellow Bird-groep. Deze samenwerking zorgt voor efficientie en beheersing van de kosten.