Logo

Geschiedenis van Hulst

In 1958 maakte Harrie van Hulst in de Dorpstraat in Veldhoven de keuze voor specialisatie van een gemengd boerenbedrijf naar de pluimveehouderij. Na diverse pluimveestallen gebouwd te hebben aan de Heiberg in Veldhoven werden de eerste broedmachines begin jaren `60 aangeschaft. Dit was het begin van een succesvolle groei naar een volwaardige gespecialiseerde broederij in de vleeskuikensector.

De zonen Ruud en Frans namen in 1985 het bloeiende bedrijf over en bouwden het verder uit. Frans en Ruud waren pluimveemensen met een passie voor de broederij en vermeerderingsdieren.

Ruud Van Hulst

Frans Van Hulst

In 1995 is er onder hun regie een compleet nieuwe broederij gebouwd die voldeed aan de modernste eisen qua hygiëne, logistiek en productie. Toen al dankte Kuikenbroederij van Hulst zijn sterke positie aan de goede samenwerking met uitstekende vaste vermeerderingsbedrijven. Deze zijn namelijk het fundament van een goede broederij wat resulteert in kwalitatief goede eendagskuikens.

Door o.a. de overname van de productie van Joosten uit Neerkant in 1999 en in 2001 van broederij van Erp heeft Kuikenbroederij van Hulst de gestage groei uitgebreid.

Ruud van Hulst zag dat een verdere consolidering en schaalvergroting in de toekomst door zou zetten. Daarom werd in 2007 gekozen voor een samenwerking met Belgabroed. Momenteel is kuikenbroederij van Hulst onderdeel van de Yellow Bird groep. Deze groep van familiebedrijven kent haar ontstaan uit de families Destrooper, Moonen en Vervaeke. De rode draad: een verhaal van passie voor pluimvee én van ondernemen. Van traditie, samenwerken en een duidelijk DNA...

Door deze samenwerking is Kuikenbroederij van Hulst de sterke partner kunnen blijven in een zeer competitieve markt. Hierbij is alle aandacht gericht op kwaliteit en samenwerking met betrouwbare partners. Binnen deze samenwerking heeft zich in 2018 ook een andere echte broederijfamilie aangesloten, nl. Moonen & Wagemans Kuikenbroeders. Moonen & Wagemans is een 100% dochter van kuikenbroedrij van Hulst.