Logo

Op een verantwoorde manier meewerken aan een duurzame voedselketen

Duurzaamheid

People, Profit, Planet. Respect voor mens, dier en middelen. Het gaat erom dat we met de Yellow Bird-groep verantwoord willen meewerken aan een duurzame voedselketen

Erik Hoeven - Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling

Duurzaamheid: meer dan enkel efficiëntie

Binnen de sector van de dierlijke productie staat de vleeskuikensector bekend als een sector die erg efficiënt omgaat met middelen. De behaalde voederconversies of de efficiëntie waarmee plantaardige grondstoffen worden omgezet in hoogwaardige dierlijke eiwitten illustreren dat.

Efficiëntie start echter ook al in de voorschakels, waar het de ambitie is van kuikenbroederij van Hulst om opfok en vermeerdering in optimale omstandigheden te verzorgen zodat een maximaal aantal gezonde, sterke ééndagskuikens gerealiseerd kan worden.

Duurzaamheid betekent ook 'het moeten blijven voortduren'. Vanuit dat perspectief moet het houden van vleeskuikens economisch interessant zijn - en blijven - voor de vleeskuikenhouder en elke andere schakel in de productieketen.

Duurzaamheid: ook nieuwe kansen

Duurzaamheid biedt tegelijk ook kansen. Samen met de ruimere maatschappij hebben van Hulst en haar zusterbedrijven veel aandacht voor dierenwelzijn en streven wij naar een duurzame vermindering van het antibioticagebruik doorheen het proces.

Energieverbruik

Van Hulst heeft afgelopen jaren fors geïnvesteerd in duurzaamheid als het gaat om energieverbruik. Zo is van Hulst de eerste aardgas loze broederij van Nederland en heeft van Hulst fors geïnvesteerd in zonnepanelen. Hiermee broedt van Hulst voor een belangrijk deel klimaat-neutraal.

Meer dierenwelzijn

Van Hulst heeft een eigen ‘Poultry Welfare Officer’ die onze medewerkers van cursussen en opleidingen voorziet. De kennis, opgestoken in deze cursussen, en permanente interactie tussen broederijen, opfok en vermeerdering brengt de hele keten op een hoger niveau.

Samen met onze specialisten werken we aan de toekomstige duurzame voedselketen. Van Hulst heeft ook een eigen antwoord om het niveau van stress op ééndagskuikens maximaal te elimineren en om tegemoet te komen aan het ‘vroege voeding’-vraagstuk.

Het concept van ‘uitkomen in de stal’ past hier perfect in en van Hulst zet volop in op de NestBorn-aanpak [link naar Nestborn]. Via NestBorn [link naar Nestborn] hoeft een pluimveehouder geen aanpassingen door te voeren in de stal. Dankzij een klimaatmonitor-set en een webapplicatie kunnen broederij en pluimveehouder samen gecontroleerd en succesvol ‘broeden op locatie’. Het leidt tot robuustere kuikens met een betere darmgezondheid en een hogere immuniteit.

Duurzaamheid: verantwoord antibioticagebruik

Van Hulst zet ook hoog in op diergeneeskundige begeleiding, van opfok tot vleeskuikenbedrijf. Hoge niveaus van bioveiligheid, up-to-date vaccinatiestrategieën (tot en met ‘in ovo’), strenge procedures en permanente vorming zijn belangrijke pijlers hierin. De dierenarts van zusterbedrijf Belgabroed werkt met de bedrijfseigen dierenarts, die nauw samenwerkt met diergeneeskundige praktijken in binnen- en buitenland. Stuk voor stuk streven zij dagdagelijks naar een verantwoord – en dus duurzaam verminderd – gebruik van antibiotica in de pluimveesector.