Logo

Een kwalitatief broedproces

Onze hoogtechnologische broedkasten monitoren alle parameters en ventileren, verwarmen en koelen om de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na te bootsen.

In de broederij

Bij van Hulst wordt de natuurlijke nestconditie van een kip na gebootst, met behulp van hoogwaardige Petersime broedkasten.

John Caeyers - Broedmeester bij kuikenbroederij van Hulst


Het broedproces:

Van de boer naar de broederij

Nadat het broedei is gelegd en verzameld in de legnesten, begint het af te koelen. Op het vermeerderingsbedrijf worden broedeieren gekoeld bewaard. Meermaals per week halen onze eigen geklimatiseerde vrachtwagens ze op om ze naar de broeiderij te transporteren.

Wist je dat de temperatuur van het broedei, eenmaal gelegd, een V-curve volgt?

Nieuwsgierig? Lees hieronder verder!

Broedeiontvangst: desinfectie en controle

Aangekomen op de broederij worden alle broedeieren met behulp van een ultrasone verdamper automatisch gedesinfecteerd. Een belangrijke stap in het traject naar gezonde ééndagskuikens!

Vervolgens voeren we op strategische momenten, per vermeerderingsbedrijf en op hokniveau, verscheidene kwaliteitscontroles uit.

Na deze eerste kwaliteitscontrole doen we gedurende het verdere broedproces verschillende extra controles, zoals 10-daagse controles en temperatuurmetingen van de broedeieren.

Wist je dat wij op die manier onze broedeieren opvolgen doorheen het hele broedproces?

Onze begeleiders koppelen de resultaten terug naar de vermeerderaar. Zo werken wij intensief samen. Alle ketenpartners zijn immers gebaat bij een optimale broedeikwaliteit.

Broedeibewaring & planning

Wist je dat een broedei dat enkele dagen kan rusten in de broederij een beter kuiken voortbrengt?

Tijdens de broedeibewaring zijn we aan de onderkant van de V-temperatuurcurve beland, bij een bewaartemperatuur van 18°C. Bij een kortere of langere bewaartijd hoort vanzelfsprekend een verschillende ideale bewaartemperatuur. We zetten volop in op een consequente bewaartijd van ongeveer 4 dagen.

Een goede planning en tijdig bestellen zijn de kritische succesfactoren op weg naar kuikens in topconditie.

Voorbroed

In de voorbroedkasten worden onze broedeieren elk uur automatisch gekeerd. We volgen belangrijke paramaters op, zoals lucht- en eischaaltemperatuur, CO2-gehalte, relatieve vochtigheid en ventilatie. We ventileren, verwarmen en koelen. Op die manier bootsen onze hoogtechnologische broedkasten de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na.

Wist je dat broedeieren de eerste 9 dagen warmte nodig hebben zodat het embryo zich kan ontwikkelen, maar dat ze daarna – en voor de resterende tijd van het broedproces – net warmte afgeven?

Schouwcontrole en overleg

Na 18 dagen is het tijd om de broedeieren te controleren: zijn ze bevrucht of niet? De niet bevruchte eieren en de afgestorven kiemen worden uit geselecteerd. Enkel de eieren waarin een embryo groeit, worden overgelegd in bakjes waarin de kuikens uit kunnen komen. Een gedeelte wordt terug geplaats op broedlades voor het innovatieve NestBornconcept. Deze eieren komen niet uit in de broederij, maar in de stal van de pluimveehouder.

Wist je dat ongeveer 10% van alle eieren niet bevrucht zijn of een afgestorven kiem bevatten?

Nabroed

Afhankelijk van ras van de moederdieren, het gewicht van de broedeieren en de totale massa bevruchte broedeieren in de broedkast, wordt het hele broedproces verder verfijnd. Temperatuur en vochtverlies zijn daarbij altijd de voornaamste parameters.

Wist je dat een broedei ongeveer 11% vocht moet verliezen doorheen het broedproces tot schouwcontrole opdat het ééndagskuiken perfect kan ontwikkelen en uitkomen.

Het nabroedproces duurt 3 dagen.

Uitkomst

De dag van levering, 21 dagen na inleg. Eierschalen worden verwijderd, kuikens - zowel haantjes als hennen - worden geteld, gewogen en klaargemaakt voor transport naar de pluimveehouder.

Wist je dat op het einde van het broedproces met regelmaat de 'Chick Yield' wordt bepaald? Een optimale 'Chick Yield' bedraagt ongeveer 67-68% en zorgt voor een optimale start bij de boer.

Opstart bij de boer

De kuikentjes verlaten de broederij. Aan boord van onze ‘kippenbus’ vertrekken ze naar de boerderij.

Al onze kuikenvrachtwagens zijn geklimatiseerd. Dit is nodig. Tijdens de eerste levensweek evolueert een kuiken van gedeeltelijk poikilotherm (koudbloedig en dus niet in staat om zelf de lichaamstemperatuur op peil te houden) naar een homeotherm dier.

De optimale cloacatemperatuur van ééndagskuikens ligt tussen 40,4°C en 40,6°C. Tussen 40°C en 41°C noemen we de ‘thermo-neutrale zone’. Binnen deze zone kan het kuiken de lichaamstemperatuur met de minst mogelijke inspanning op niveau houden.

Wist je dat wij bij van Hulst, veel belang hechten aan het meten van de cloacatemperatuur tijdens de eerste dagen in de stal bij de vleeskuikenhouder?

De broedperiode beslaat namelijk ook de eerste dagen na uitkomst van het ei. Vloer- en ruimtetemperatuur, in relatie tot de leeftijd van de moederdieren op moment van leggen, bepalen in grote mate de cloacatemperatuur van de latere kuikens.

Voor de juiste begeleiding, informatie en opstartprotocollen staan onze pluimveespecialisten voor u klaar.