Logo

Kwaliteitsbeheersing in elke processtap in de volledige keten

Kwaliteit

Reeds bij opfok en vermeerdering staat kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid centraal in de aanpak van kuikenbroederij van Hulst en de zusterbedrijven. Dit zet zich verder tijdens het transport en de opslag van de broedeieren, tijdens het broedproces én tot op moment van levering van de ééndagskuikens op het vleeskuikenbedrijf.

Hierin is het uiterst belangrijk dat strikte en onberispelijke regels en procedures worden uitgewerkt en toegepast. Sleutelbegrippen in deze aanpak zijn een doorgedreven vaccinatie op de verschillende niveaus, juiste ontsmettingsprocedures, strenge biosecurityprogramma’s, interne en externe controles en audits en permanente vorming. De NVWA voert een jaarlijkse controle uit. Hierbij controleren ze ook de interne audits (hygiëne onderzoek).

Het is uiterst belangrijk dat strikte en onberispelijke regels en procedures worden uitgewerkt en toegepast.

Filip Boel - Bedrijfsdierenarts