Logo

NestBorn zorgt voor een betere darmontwikkeling

Kuikens uitgekomen volgens het NestBorn systeem hadden tijdens de vier eerste levensdagen een betere darmontwikkeling (significant lagere DAO-waarden) dan kuikens die in de broederij geboren waren; ze deden het zelfs beter dan broederijkuikens die opgestart waren met Linco-Spectin. In het streven naar een antibioticavrije dierproductie opent dit perspectieven. Dit zal zeker verder onderzocht worden.

Ines Dieryck, doctoraatsstudente aan het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties van de KU Leuven

BELGABROED, VERVAEKE-BELAVI en VAN HULST onderzochten samen met de KU Leuven de darmontwikkeling van kuikens uitgekomen in de stal.

BELGABROED, VERVAEKE-BELAVI en VAN HULST hebben een proef uitgevoerd in samenwerking met het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), waarbij de darmontwikkeling van pasgeboren kuikens werd onderzocht. Kuikens klassiek uitgekomen in de broederij – al dan niet met een welkomstbehandeling met het antibioticum Linco-Spectin – werden vergeleken met kuikens innovatief uitgekomen in de stal met NestBorn®. De hypothese was dat, omwille van vroege voeding en het wegvallen van de broederijgerelateerde stress, er een betere darmontwikkeling zou plaatsvinden bij de NestBorn kuikens.

Proefopzet

Om de darmontwikkeling objectief te kunnen vergelijken, werd gebruik gemaakt van een enzym (diamine oxidase = DAO), dat in de bloedbaan terecht komt wanneer darmcellen beschadigd worden of nog niet volledig ontwikkeld zijn. Hoe lager de DAO-waarden in het bloed, des te minder darmbeschadiging er opgetreden is.

Een representatief aantal bloedstalen werd genomen op vier opeenvolgende dagen, startende twee dagen voor het einde van het uitkomstproces (dag -2). Aangezien klassieke kuikens uitkomen in de broederij, hadden zij op dag -2 en dag -1 geen toegang tot voer en water. Enkel de laatste twee bloednames van deze groep gebeurden dan ook in de stal. De klassieke broederijkuikens werden bij aankomst in de stal (dag 1) in twee groepen opgedeeld, waarbij de ene groep water met Linco-Spectin kreeg, en de andere groep water zonder Linco-Spectin. De NestBorn kuikens waren voor alle vier de bloednames aanwezig in de stal en hadden dus continu toegang tot voer en water, zonder Linco-Spectin (dag -2 tot dag 2).

Het darmstelsel speelt een grote rol in de groei van het kuiken, maar ook in de opbouw van een sterke immuniteit.

Joachim De Backere - Dierenarts en broedspecialist Belgabroed, Vervaeke-Belavi, Van Hulst

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat voor zowel de NestBorn kuikens als voor de broederijkuikens er gedurende de vier eerste levensdagen een geleidelijke verbetering van de darmintegriteit plaatsvindt, wat betekent dat de darmontwikkeling op gang komt. Echter, voor de NestBorn kuikens zijn de DAO-waarden over de gehele periode significant lager (= beter) dan bij de broederijkuikens zonder Linco-Spectin-opstart. Dit wijst er op dat de darmontwikkeling bij NestBorn kuikens niet alleen sneller begint, maar ook een duidelijke voorsprong behoudt tegenover deze groep van klassieke broederijkuikens. De broederijkuikens met Linco-Spectin-opstart vertonen kort na levering (dag 1) een positief effect op de darmintegriteit - vergelijkbaar met NestBorn - maar dit voordeel lijkt reeds weg te ebben op de 2e dag na levering van de kuikens (dag 2).

Conclusie

Een goede opstart van de kuikens is ontzettend belangrijk, ook om latere problemen tijdens de ronde te voorkomen. Het darmstelsel speelt een grote rol in de groei van het kuiken, maar ook in de opbouw van een sterke immuniteit. Dit onderzoek toont objectief aan dat de technische en gezondheidsvoordelen die bij NestBorn reeds uitvoerig in de praktijk bewezen werden, mogelijks voor een relevant deel te danken zijn aan een vroegere darmontwikkeling. Zelfs het positieve effect van een welkomstbehandeling met Linco-Spectin is hierbij niet zo sterk gebleken als dat van het NestBorn systeem. Het is duidelijk dat NestBorn zal helpen in de evolutie naar een lager antibioticagebruik binnen onze sector.